Woensdag,
27
Mei
2020
Tekengrootte
   

Visie

Onze scholengemeenschap wil een forum zijn waar elk van onze 5 scholen elkaar in alle geledingen ontmoeten. Onze scholengemeenschap wil mogelijkheden aanbieden die het werk van iedere school makkelijker en professioneler maakt en dynamitiseert.

Op een schooloverstijgend niveau werken wij voortdurend aan een hoogstaand pedagogisch beleid, aan administratieve samenwerking, aan modernisering en solidariteit. Hierdoor garanderen al onze scholen continu een hoog niveau van kwaliteitsvol, toekomstgericht onderwijs.

Door de synergie zal elke school positief evolueren. Wij willen tussen de verschillende scholen samenwerkingsplatformen creëren die de huidige, louter decretale, verplichtingen overstijgen. Een voortdurende wisselwerking tussen onze participanten zal de werking in elke school apart optimaliseren en alzo de opvoeding van elk kind ten goede komen.


Er zijn krachtlijnen die voor AL onze scholen gelden:

1Maximale ontplooiingskansen voor elk kind!

2Respect en aanvaarding van ieder kind!

3Aandacht voor christelijke zingeving en beleving!

4Aandacht voor inspraak van kinderen en ouders!

5Dynamisch onderwijs met aandacht voor vernieuwing en eigentijdse leermethodes en materialen!

6Aandacht voor zelfstandig werken!


Toch willen wij dat elke school werkt vanuit haar eigen opvoedingsproject, zodat elke school zijn eigenheid behoudt binnen de scholengemeenschap.