Woensdag,
27
Mei
2020
Tekengrootte
   

Welkom

Welkom op de webstek van onze scholengemeenschap “Klavertje 5 Lummen”.

Wij vormen een gemeenschap van 5 Katholieke Kleuter- en Lagere scholen binnen de gemeente Lummen. Samen telt onze SG 1000 kinderen en 90 personeelsleden. Dankzij deze officiële samenwerking kunnen wij rekenen op meer middelen administratieve ondersteuning, zorg en ICT ( = informatie- en communicatietechnologie) van het Ministerie van Onderwijs.

Zowel organisatorisch als pedagogisch is deze SG waardevol: wij streven namelijk naar een efficiënte organisatie waarin al onze scholen kwalitatief goed onderwijs aanbieden.

Binnen onze scholengemeenschap moet elke school zichzelf kunnen blijven. Door veelvuldige contacten met de andere scholen is echter vergelijking en afweging meer mogelijk waardoor eigen keuzes bewuster en gefundeerder gemaakt worden.

Elk van onze scholen behoudt zijn eigen cultuur, zijn eigenheid, … maar we proberen door optimale samenwerking, op basis van overleg en openheid, elke school individueel krachtiger en kwaliteitsvoller te maken.

Deze website bevat informatie over de structuur van onze scholengemeenschap, informatie over de structuur van elke school apart en praktische informatie voor internen. Voor dit laatste item is dan ook een log in vereist.

Van harte veel lees- en surfplezier.

Marleen Vandereyken

Coördinerend Directeur Scholengemeenschap Klavertje 5 Lummen